* έργο σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο kokosalaki | architecture