* πρόταση σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό  grafeio 3